Szilveszteri köszöntések, Újévi vicces köszöntők

Szilveszteri köszöntések, Újévi vicces köszöntőkNagymamának:
Fogadd el szívesen
Kedves jó nagyanyám,
Mit ez újév napján
Hálás szívem kíván.
Sok újévet érj meg
Köztünk szerencsével,
Halmozzon el az ég
A jóban bőséggel.
Boldog új esztendőt
Adjon Isten sokat,
Hogy boldogan élhess
S boldogíts másokat.
Nagybátyának:
I.
Jó nagybátyám, derült arccal
Lépek én most te eléd!
Kívánván új esztendőre
Áldjon meg téged az ég!
Lengjen feléd lágy szellőként
Keblem hő kívánata:
Légy boldog s örömet adjon,
Az új év minden szaka!

Mit szívem neked hoz,
Fogadd ajándokom,
Szeretet érlelé,
Szeretettel hozom.
Ki annyi jót tevél már énvelem,
Oh kedves bácsikám, fogadd
üdvözletem.

II.
Te nagy jó Istenem,
Hallgasd meg hő imám:
Oh áldd meg dúsan az
Én kedves bácsikám.
Ki annyi jót tevél már énvelem;
Oh kedves bácsikám, fogadd
üdvözletem.

Derültté varázsold
Áldásos életét,
Ne borítsd rá soha
A gondok fellegét.
Ki annyi jót tevél már énvelem,
Áldjon meg ezerszer az én jó
Istenem!


Nagynénének:
Mást új év-ajándékul
Nénikém nem adhatok,
Mint hálámnak érzelmeit,
Miktől szívem feldobog.
Bármily hosszú legyen éltem,
Soha el nem felejtem,
Gyenge gyermekségem óta,
A mit tettél érettem.

Legyen hát az ég áldása
Mindenkoron te veled,
Teljesedjék minden vágyad,
A mint azt megérdemled.


Keresztszülőknek:
I.
Kedves keresztatyám.
S édes keresztanyám,
Köszöntlek titeket
Ez új év hajnalán.

Legyen ez éven át
Az úr vezéretek,
Szerencse és áldás
Kövesse léptetek!

Bús, kietlen téli álmát
Alussza most a természet,
Mező füve, lomb és a virág
Lehullt és elenyészett.
Csak két virágdíszük most is
Melyeket nyújt keresztlánya.
Az egyik a hő szeretet,
A másik az igaz hála.

II.
Ez új évnek szép reggelén
Ajándékul mit adjak én?
Mit adjak én, árva, neked,
Ki utamat egyengeted?

Te vezérled életemet,
Híven kísérve léptemet,
Atyám vagy jó atyám helyett,
Kit a sír hantja elfedett.

Szívem miként hálálja hát
Jó tetteid gazdag sorát?
Ez új évnek szép reggelén
Ajándokul mit adjak én?
Fogadd, fogadd e hű szívet!
Mely mindenével a tied:
Amit nyújt a szegény árva,
szeretet, forró hála!


Jótevőhöz:
I.
Elszállt, elszállt egy esztendő,
De emléke megmaradt,
S meg is marad, míg e szívben
Él egy érzet, dobbanat.

Tetteidnek szent emléke
Nem száll szűmből, nem soha,
Legyen bár az életösvény
Rózsás, avagy mostoha.

II.
Mélyen írtam kebelembe
A te drága nevedet,
Mélyen írta oda azt a
Hála és a szeretet.

Oh, mert hogy fizesse lelkem
Másként áldó tetteidet,
Mint ha híven lángol érted
Benn a hála-érezet?!

Híven lángol és naponkint
Küld fel érted hő imát!
Hogy napjaid boldogságban
Élhesd számos éven át!

Forrás: ebookz.hu

 
Pafi.hu
Időjárás

Hőtérkép

Gazdit keresek!!!